Dôležitosť efektívnej komunikácie na pracovisku

Komunikácia hrá v našom každodennom živote zásadnú úlohu.

A predsa umenie komunikácie v práci je pre niektorých ľudí trochu tajomstvom.

Ale ak nedokážete efektívne komunikovať, mohli by ste nakoniec stratiť svoju šancu zabezpečiť si vysnívanú prácu, uzavrieť dohodu o zmene života alebo postúpiť vo svojej kariére.

Pre niektorých je dobrá komunikácia prirodzená, ale pre iných môže byť ťažké vyjadriť svoje myšlienky a pocity v konverzácii, čo často vedie ku konfliktom a zásadným chybám.

Či už ste teda efektívnym komunikátorom alebo nie, je nevyhnutné pochopiť dôležitosť dobrej komunikácie a ako vám môže pomôcť napredovať v pracovnom svete.

Čo je to efektívna komunikácia na pracovisku?

Efektívna komunikácia na pracovisku je neoddeliteľnou súčasťou úspechu firmy; zlepšuje vzťahy v rámci spoločnosti a s klientmi a zvyšuje angažovanosť zamestnancov a celkovú efektívnosť tímu.

Na druhej strane, keď tímy nedokážu efektívne komunikovať, výsledky poškodzujú podnikanie. Výskum americkej firmy Gartner v skutočnosti ukazuje, že 70% obchodných chýb je spôsobených zlou komunikáciou. Táto štatistika dokazuje, aká kritická je komunikácia s pracovným tréningom a prečo by sa mal klásť väčší dôraz na jasné pokyny a rozhovory, aby sa zabránilo chybám na pracovisku.

Prečo je dobrá komunikácia na pracovisku dôležitá?

Aby sme demonštrovali dôležitosť dobrej komunikácie, uvádzame niektoré výhody, ktoré môže mať pre váš profesionálny život.

1. Zlepšuje budovanie tímu

Čestná a účinná komunikácia môže vytvoriť silný tím. Keď zamestnanci navzájom konzultujú, zvažujú iné stanoviská a diskutujú o ich pokroku, budú viac nadšení pre spoluprácu. Výsledkom je, že silná jednotka, ktorú vytvárajú, robí pracovisku príjemnejším a budú sa tešiť dobrému výkonu, aby sa svojim spoluhráčom nedotkli.

Komunikácia skutočne pomáha vyriešiť problémy s morálkou zamestnancov tým, že udržuje celé tímy v slučke, takže všetci členovia tímu sa cítia na pracovisku užitoční. Tento nedostatok utajenia nielen posilňuje tímového ducha, ale má tiež pozitívny vplyv na postoje zamestnancov.

2. Podporuje rast

Skvelá komunikácia prispieva k rastu firmy, ktorá ide ruka v ruke s vašou kariérou. Eliminuje neistoty a zrýchľuje proces politík, aby sa zabezpečilo hladké vykonávanie projektov.

Zoberme si napríklad webovú stránku elektronického obchodu Zappos; ich étos sa spolieha na skvelú komunikáciu v rámci organizácie a so svojimi klientmi - niečo, čo im prinieslo miesto na zozname 100 najlepších spoločností, pre ktoré časopis Fortune v roku 2015 pracoval.

3. Zvyšuje inováciu

Ak sa zamestnanci bojia komunikovať svoje myšlienky a nápady zo strachu, že budú odmietnutí, potom pravdepodobne vo svojej kariére stagnujú a prispievajú len minimálnym počtom zamestnancov. Ak však existuje otvorená komunikácia medzi orgánmi dohľadu a zamestnancami, odporúča sa, aby boli na pracovisku kreatívnejší a inovatívnejší a že pravdepodobne vynárajú nové a kreatívne nápady.

Na dnešnom rýchlo sa pohybujúcom pracovisku je väčšina nápadov pravdepodobne tlačená pod koberec kvôli nedostatočnej komunikácii. Ako generálny riaditeľ spoločnosti Cisco Alex Goryachev píše o spoločnosti Forbes: „Ľudia počúvajú väčšinou skôr, než aby porozumeli. Digitalizácia si však vyžaduje aktívne počúvanie ekosystému s cieľom prežiť a rozvíjať stratégie spolupráce so začínajúcimi podnikmi, partnermi a zákazníkmi z celého sveta “.

4. Zvyšuje produktivitu

Schopnosť efektívnej komunikácie v práci môže pomôcť zvýšiť celkovú produktivitu. Manažéri dokážu porozumieť talentom a zručnostiam svojich zamestnancov a potom dajú jasný smer ľuďom, ktorí sú pre danú prácu najvhodnejší, čím zvyšujú celkovú dobu obratu daného projektu.

Napríklad jeden kolega môže byť pri používaní Excelu rýchlejší a lepší ako ostatní; preto ho prostredníctvom komunikácie môže manažér identifikovať a poveriť ho spravovaním tabuliek. Ak by medzitým nedošlo ku konverzácii, projekt by utrpel a celý proces by sa spomalil, čo by následne negatívne ovplyvnilo cieľ spoločnosti.

5. Zvyšuje účinnosť

Slabá komunikácia ohrozuje efektívnosť, ako aj celkovú kvalitu práce. Ak pokyny nie sú jasne uvedené, musia sa vyskytnúť chyby. Na druhej strane jasné pokyny vylučujú potrebu objasniť a opraviť akékoľvek problémy.

Spomeňte si na čas, keď ste nekomunikovali dobre s kolegom. Pravdepodobne to malo za následok stratu času, úsilia a zdrojov. Ak teda máte manažéra, ktorý efektívne nekomunikuje, nezabudnite položiť správne otázky, aby ste získali informácie, ktoré potrebujete na úspešné dokončenie projektu. Postupom času pochopia, čo by vám mali dodávať, aby ste mohli začať pracovať na svojich úlohách.

6. Zvyšuje lojalitu

Ak máte dobrú komunikáciu s manažmentom, budete prirodzene vernejší voči organizácii. Budete sa cítiť pohodlne pri diskusii o akýchkoľvek profesionálnych alebo osobných problémoch a budete sa viac angažovať v spoločnosti.

Táto bezplatná komunikácia tiež vytvára dôveru medzi manažérom a zamestnancom, čo vedie k lojálnemu vzťahu. Obojstranná línia rešpektu zabezpečuje, že nejde o mikromanažment a že zamestnanec má dôveru v to, aby pokračoval v práci, ktorú si najali.

7. Znižuje konflikt zmierňovania

Dvaja ľudia na pracovisku môžu mať pocit, že komunikujú dobre, ale pretože obaja majú rôzne spôsoby komunikácie, navzájom sa nepochopia. Preto práca s rôznymi osobnosťami vyžaduje vynikajúce komunikačné schopnosti, aby sa obmedzil akýkoľvek konflikt na pracovisku.

Ak sa v práci stretávate s konfliktom, je dôležité pozerať sa za tento problém a identifikovať proces myslenia druhej osoby. Aby ste lepšie porozumeli tomu, čo sa snažia povedať, musíte zvážiť komunikačný model prijímača.

8. Zvyšuje angažovanosť zamestnancov

Dobrá komunikácia siaha ďaleko za hranice rozprávania; Ide skôr o spojenie a interakciu s ostatnými. Ak sú tímy zapojené, sú viac v súlade s cieľmi spoločnosti a sú všeobecne motivované pracovať smerom k stanoveným cieľom.

Manažérom tiež ľahšie identifikuje, čo vytvára pozitívne a uspokojivé pracovné prostredie, čo im umožňuje pracovať na dosiahnutí vyváženého pracovného života svojich zamestnancov.

9. Rieši problémy

Musia existovať postavy, ktoré sa stretávajú a názory, ktoré sa líšia v akomkoľvek pracovnom prostredí. A aký je najlepší spôsob riešenia týchto problémov? Jasná komunikácia!

Efektívna komunikácia nie je o tom, kto má pravdu a čo nie; je to o otvorených, čestných a pozitívnych diskusiách, aby sa zabezpečilo uspokojenie všetkých potrieb! S pracovnou nemézou sa vždy nestretnete z očí do očí, ale ak nájdete spôsob, ako s nimi dobre pracovať, prostredie sa vám spríjemní pre všetkých okolo vás!

10. Zvyšuje zručnosti

Manažéri dokážu identifikovať skryté talenty, keď jasne komunikujú so svojimi zamestnancami. Týmto spôsobom môžu využiť tieto zručnosti a pomôcť im zlepšiť ich, čo prispeje k celkovému úspechu podnikania.

Napríklad, John môže byť najatý ako zástupca zákazníckeho servisu, ale jeho rozhovor zistí, že jeho manažér má predchádzajúce skúsenosti s marketingom. John je potom presunutý do marketingu a je na túto pozíciu oveľa vhodnejší. Keby tu však bola nedostatočná komunikácia, John by sa neskôr stal v stagnácii a podnikanie by stratilo veľký talent.

Vo všetkých aspektoch vašej práce budete musieť komunikovať takým spôsobom. Je dôležité porozumieť tomu, aká cenná je efektívna komunikácia a aký to môže mať vplyv na vaše vzťahy a vývoj v pracovnom svete.

Prečo si myslíte, že dobrá komunikácia je na pracovisku dôležitá? Dajte nám vedieť svoje myšlienky v sekcii komentárov nižšie!

Zanechajte Svoj Komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here