18 zručností, ktoré potrebujete, aby ste boli úspešným vodcom

Či už ste na ďalšiu riadiacu úlohu, alebo chcete zaujať svojho šéfa svojimi vodcovskými schopnosťami na pozícii dohľadu, budete musieť mať množstvo profesionálnych zručností a prírodných kvalít, ktoré vám umožnia úspešne komunikovať s ostatnými a zvládať ich kritické situácie.

Ak chcete viesť tím, tu sú najlepšie zručnosti potrebné na to, aby ste boli v práci najlepší a vynikali vo svojej kariére.

1. Efektívna komunikácia

Všetci veľkí vodcovia sú dobrými komunikátormi; majú schopnosť konštruktívne sa vyjadriť a majú silné medziľudské schopnosti. Musia zvládnuť všetky formy komunikácie vrátane vzájomných stretnutí, obchodných stretnutí a písomnej formy. Mali by ste byť schopní byť citliví na situácie ľudí a mali by ste im poskytnúť čas na zdieľanie svojich myšlienok a problémov.

2. Proaktivita

Úspešný vodca nečaká na veci; sú proaktívni a očakávajú požadované výsledky. Identifikujú hrozby a prijímajú proti nim opatrenia. Neustále premýšľajú o spôsoboch zlepšenia a zlepšovania; Či už ide o obchodný alebo osobný cieľ, vždy sa usilujú robiť lepšie.

3. Schopnosť motivovať

Kvalitní vodcovia a manažéri inšpirujú svojich zamestnancov, aby konali lepšie a motivovali ľudí okolo seba. Tento oheň v ich bruchu pochádza z ich vášne a hrdosti, že sú najlepšími a dosahujú viac, než kedy očakávali. A ako kedysi povedala veľká Maya Angelou: „Nič nebude fungovať, pokiaľ to neurobíte“. Ak teda chcete povzbudiť, musíte ľuďom ukázať, ako na to.

4. Organizácia

Organizačné schopnosti sú v manažérskych pozíciách rozhodujúce; musíte byť schopní zvládnuť množstvo rôznych projektov a venovať každému dostatok času, aby ste zaistili dodržanie termínov. Ak vám táto kvalita chýba, mali by ste nájsť techniky a metódy, ktoré vám pomôžu byť organizovanejší.

5. Dôvera

Dôvera je v tejto úlohe dôležitá, pretože ľudia sa na vás budú pozerať, ako sa majú správať, najmä keď majú veci tvar hrušky. Ak zostanete pokojní a sebavedomí vo všetkých situáciách, naučíte svojich zamestnancov nosiť rovnaký vzduch a morálku.

6. Analytické

Analytické zručnosti sú tiež jednou z kľúčových charakteristík dobrého manažéra. Ak ste dobrým analytikom, budete schopní robiť správne rozhodnutia a efektívne riešiť problémy. „... Analytické schopnosti sa často pri navigácii touto situáciou často ukazujú ako nevyhnutné. Ak zápasíte s neistotou alebo pochybnosťami, analytický prístup vám môže pomôcť postaviť sa na správnu cestu. ““

7. Rozhodovanie

Schopnosť rýchlo a správne rozhodovať je skutočne účinná; musíte sa rozhodnúť, čo je najlepšie podniknúť kroky proti konkrétnemu problému. Genevieve Fish píše o MyDomaine: „Ak chcete pomôcť robiť rozumné a časovo efektívne rozhodnutia, obmedzte svoje možnosti. Zvážte tri až štyri možné scenáre a zvážte ich výhody a nevýhody. Akékoľvek ďalšie úvahy a trpíte paradoxom voľby. ““

8. Kreativita

Zručnosti tvorivého myslenia sú nevyhnutné, pokiaľ ide o vedúce úlohy; musíte byť schopní myslieť mimo poľa a prísť s novými a inovatívnymi nápadmi v danom okamihu. Môžete tiež povzbudiť svojich zamestnancov, aby prišli s novými nápadmi, ktoré zvyšujú celkový rast podniku.

9. Delegácia

Keď ste skutočne nadšení pre nejaký projekt, je veľmi ťažké pustiť sa z určitých úloh a odovzdať ich kolegom na dokončenie. Ak ste si však najali správne, budete vedieť, kde sú silné stránky ľudí, a budete môcť získať tú najlepšiu kvalifikovanú osobu pre túto prácu. Schopnosť primerane rozdeľovať úlohy a stanovovať termíny je kľúčovou schopnosťou účinného vodcu.

10. Flexibilita

Dobrý a efektívny vodca sa dokáže prispôsobiť neočakávaným situáciám a problémom. Byť flexibilný vám umožňuje v prípade potreby av poradí podľa priority vyberať a rušiť úlohy. Ďalším dôležitým faktorom je umožniť vašim zamestnancom flexibilitu - budete oveľa viac rešpektovaní, ak im ponúknete lepšie pracovné podmienky a poskytnete im dobrú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

11. Čestnosť

Ak ste otvorení a úprimní so svojím tímom, otvoríte cestu pre pravdivé správanie. Vaši zamestnanci budú rešpektovať vás a vaše rozhodnutia a následne urobia lepšie rozhodnutia. Rovnaká politika platí pre váš vzťah s klientmi a dodávateľmi - dobrí vodcovia majú vždy pravdivú líniu komunikácie.

12. Rokovanie

Ako manažér budete musieť komunikovať so zamestnancami, vyšším manažmentom, zákazníkmi, dodávateľmi a konkurentmi. Budete musieť byť schopní správne rokovať a uistiť sa, že vaša reputácia nie je v poriadku. Ak kupujete vysokú objednávku, môžete vyjednávať o cene, aby ste zvýšili zisky a ušetrili náklady. Mnoho ľudí si myslí, že je to ľahké sa naučiť, ale zvládnutie umenia vhodného vyjednávania chvíľu trvá.

13. Pozitivita

Veľkí vodcovia vedia, že ak nebudú sami pozitívni, nebudú mať vysoko motivovaný tím. Keď veci prepadnú, povzbudte členov svojho tímu, aby sa činili lepšie, zdvihli sa a pokračovali. Nekričte na nich ani ich nevystrašujte; nie je ani efektívny ani produktívny. Ak chcete, aby sa pracovisko stalo šťastným prostredím, vytvorte niekoľko odmien, ktoré zvýšia morálku; mohli by to byť napríklad popoludňajšie košíčky alebo piatok.

14. Odbornosť v priemysle

Ak chcete byť vynikajúcim vodcom, musíte poznať in a out of your specific field. Ste osoba, ktorá rieši problémy, a mali by ste mať hlas autority. Táto odbornosť musí tiež určiť dôležité rozhodnutia a pomôcť vám pochopiť, čo je a nie je možné pre každú pozíciu. Napríklad dobrý vedúci dizajnu webových stránok nepožiada svoj tím o vytvorenie funkcie webovej stránky, ktorá nie je uskutočniteľná. Namiesto toho by mal vedúci navrhnúť alternatívu.

15. Dôveryhodnosť

Najrešpektovanejší vodcovia prejavujú integritu a čestnosť, získavajú dôveru a lojalitu zamestnancov a klientov. Ak ste dôveryhodní, zamestnanci budú chcieť viac pracovať a dosahovať lepšie výsledky. Dôveryhodní vodcovia nemajú vysokú mieru fluktuácie zamestnancov, pretože pracovníci sa cítia spokojní vo svojej pozícii s dobrým motivátorom a učiteľom za nimi.

16. Časový manažment

Time management je životne dôležitá zručnosť, ktorú musíte mať pri práci na akejkoľvek pozícii, najmä v manažérskej úlohe, či už na diaľku alebo v kancelárii. Budete musieť nielen riadiť svoj vlastný čas, ale aj čas a úsilie spoločnosti. Budete musieť dodržať konečné termíny projektu, požiadavky na zamestnancov a akékoľvek ďalšie úlohy a výzvy, ktoré sa objavujú každý deň. Manažéri sa musia rozhodnúť, kam investovať čas a zdroje spoločnosti, čo im poskytne dobrý zisk.

17. Riešenie problémov

Ako osoba s právomocou budete musieť každý deň vyriešiť niekoľko problémov. Môže to byť pre klienta, zamestnanca alebo vášho osobného manažéra. Bez ohľadu na situáciu musíte myslieť rýchlo a logicky a nedovoliť emocionálnemu stresu alebo časovému tlaku zmeniť vaše nápady. Peter Economy hovorí: „Lídri sú vybraní, vyškolení a vybraní, aby riešili organizačné problémy a využívali príležitosti na trhu.“

18. Spätná väzba

Na pracovisku je nevyhnutná pravidelná spätná väzba. Ak zamestnanec odviedol dobrú prácu, dajte mu o tom vedieť - nerobte to až do ich každoročného preskúmania, aby ste mu povedali, že prekročili vaše očakávania. Mark Murphy hovorí: „Čo ... záleží na tom, či vaši zamestnanci vedia, či robia dobrú prácu.“

Byť dôležitou osobnosťou v akejkoľvek spoločnosti nie je pre slabých. Tieto zručnosti sa zvyčajne rozvíjajú počas rokov odbornej prípravy, ale po prečítaní týchto tipov by ste mali byť o krok v prednej časti hry. Je tiež dôležité demonštrovať konkrétne charakterové vlastnosti, ktoré ukazujú, že vaša organizácia môže viesť k dosiahnutiu nových výšok.

Máte pocit, že existujú nejaké ďalšie zručnosti, ktoré by mal skutočný vodca vlastniť? Dajte nám vedieť svoje myšlienky v sekcii komentárov nižšie ...

Zanechajte Svoj Komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here